വാല്യം 7 | ലക്കം 2 | ആഗസ്ത് - സപ്തംബര്‍  2013 |
പുതിയ വായനക്കാര്‍ക്കുവേണ്ടി
മുന്‍ലക്കങ്ങള്‍:

മാന്‍പേട- ബഷീര്‍ മേച്ചേരി
കാട്ടിലേക്ക്
തിരിച്ചുപോയില്ല
വേടനോടൊപ്പം
ജീവിതപ്പുസ്തകം- അരുണ്‍ ഗാന്ധിഗ്രാം
എഴുതിക്കഴിഞ്ഞെന്നു
തോന്നുമ്പൊ"ളവസാന
വരികൂടി, നില്‍ക്കു-"
നേരറിവു നാട്ടറിവ്- സന്തോഷ് വാസുദേവന്‍
നന്മയുടെ തെളിനിര് …………
അമ്മയുടെ താരാട്ടു പോലെ
Tags: Thanal Online, web magazine dedicated for poetry and literature
എഡിറ്റോറിയല്‍ | എഡിറ്ററുടെ ഇഷ്ടം | കവിതകള്‍ | കഥകള്‍ | സാംസ്കാരികം | പുസ്തക നിരൂപണം | സൃഷ്ടികള്‍ സമര്‍പ്പിയ്ക്കാം